06 208 947 81 info@groeit.eu

Coaching op de werkvloer voor ICT-Professionals

Coaching op de werkvloer

In de praktijk blijkt dat het rendement van communicatieve trainingen soms onvoldoende is. Het gedrag van deelnemers verandert niet of te weinig.

In een communicatietraining gaat het niet primair om kennis overdragen, maar om gedragsverandering bij de deelnemer(s).

Een nieuw gedragspatroon vraagt om herhaling. Een gemiddelde communicatietraining biedt daarvoor te weinig tijd.

Doen we na de training niets dan vallen de deelnemers weer in hun vertrouwde gedrag terug. Een oplossing hiervoor is coaching op de werkvloer. Coaching op de werkvloer bestaat uit een-op-een begeleiding tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Aanpak

Persoonlijke begeleiding (coaching) op de werkvloer bestaat, per cliënt, uit drie stappen:

  1. Een kort interview.
    In het interview maakt de coach het doel van de coaching duidelijk en geeft aan wat de cliënt mag verwachten. De medewerker geeft aan op welke specifieke punten ondersteuning gewenst is.
  2. Observeren tijdens het werk.
    De coach luistert en kijkt mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de cliënt. Relevante zaken worden genoteerd. De coach is in deze stap alleen een observator en ‘bemoeit’ zich niet met het werk van de cliënt.
  3. Feedback
    De coach geeft in een persoonlijk gesprek feedback op hetgeen er genoteerd is tijdens de observatie. De feedback bevat vooral praktische verbeterpunten.

Coaching op de werkvloer betreft vooral ondersteuning op praktische vaardigheden en niet op persoonlijke omstandigheden of belemmerende patronen. Voor dat laatste is reguliere coaching meer geschikt.

Coaching op de werkvloer vindt één of meerdere malen (periodiek) plaats. De frequentie ervan bepalen we in onderling overleg.

De coach

De coaching wordt verzorgd door René Voortwist. René Voortwist is gecertificeerd NLP-coach en Transpersoonlijke Coach en verzorgt al meer dan negen jaar trainingen, coaching en persoonlijke begeleiding van met name ICT’ers.

Meer informatie over René kunt u vinden op zijn LinkedIn pagina: https://nl.linkedin.com/in/rvoortwist

Vragen of opmerkingen over deze training?

10 + 12 =

Je kunt me ook bellen via 06 – 208 947 81,

of een e-mail sturen via info@groeit.eu

Ervaringen

Wat vinden mensen waarmee ik gewerkt heb?

Wie is die gast?

Wil je graag weten met wie je te maken hebt?

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op.
Ik vind het leuk om kennis met je te maken.

Als je vragen hebt dan beantwoord ik die graag.
Het verplicht je tot niets!

Stuur me een e-mail via info@groeit.eu

Bel me via 06 – 208 947 81

Of gebruik het contactformulier.

3 + 8 =